Idea-Illan satoa

24.01.2016 12:04

20. tammikuuta järjestetyssä Idea-Illassa saatiin hyviä vinkkejä kylän viihtyvyyden parantamiseksi.

Kehittämistoimista tullaan tammikuun aikana laatimaan suunnitelmat (Kyläseura ja kehitystyöryhmä) joiden pohjalta haetaan Kuudestaan ry:ltä Leader-rahoitusta suunnitelmien toteuttamiseksi. Toteutustyöhön kuuluu myös merkittävä määrä talkoilla tehtäviä töitä. Pienikin panos on arvokas, jo osallistuminen hankkeen tiedotustilaisuuksiin on talkootyötä. 

Tervetuloa mukaan toimintaan. Tehdään yhdessä kylästämme entistäkin parempi paikka!