Museovirasto

Museovirasto

Museoviraston sivuilla tietoa Myllymäen rautatieasemasta ja asemanseudun kauppa- ja liikerakennuksista.

Myllymäki on 1800-1900-luvun vaihteen vilkkaan rautatieasematoiminnan ja alueellisen tukkukaupan myötä syntynyt maaseudun kaupallinen keskus. Asemanseudun liikerakennusten rivistö edustaa ajanjaksoa, jolloin Myllymäki on ollut merkittävä kauppatavaran välitys- ja tukkuliiketoiminnan keskus.

https://www.rky.fi/